Federația Tinerilor din Constanța cere Consiliului Județean Constanța adoptarea de urgență a unor măsuri pentru ca viitorul centru de tineret să poată intra în funcțiune și să-și realizeze scopul.

Foto Credits: gzt.ro

În prezent, cladirea în care urmează să fie primul centru de tineret din Constanța se află în administrarea Centrului Cultural “Teodor I. Burada”, instituție publică de cultură de interes județean, care nu poate administra în mod legal un centru de tineret, fiind încălcate dispozițiile art. 1 din OUG nr. 118/2006, nefiind un așezământ cultural. În acest sens, Consiliul Județean poate să administreze centrul fie direct, prin aparatul de specialitate, fie prin crearea unei noi instituții publice. Federația Tinerilor din Constanța susține înființarea unei instituții publice de interes județean care să administreze acest centru, dar și alte spații cărora li se poate da o afectațiune în zona activităților de tineret.

Cu privire la activitatea acestui centru, acesta trebuie să aibă o activitate de tineret (orice formă de acţiune organizată în scopul îmbunătăţirii condiţiilor necesare integrării socioprofesionale a tinerilor, conform necesităţilor şi aspiraţiilor acestora), și nu poate fi un cinematograf. În cazul în care centrul ar fi un cinematograf mascat, s-ar încălca contractul de finanțare și dispozițiile dreptului Uniunii Europene cu privire la ajutorul de stat.

Federația Tinerilor din Constanța va monitoriza activitatea Consiliului Județean Constanța cu privire la asigurarea cadrului instituțional de organizare și funcționare a viitorului centru de tineret și va lua măsurile necesare în cazul în care legea nu va fi respectată.